Способи подання алгоритму

Тепер залишається з'ясувати, яким чином можна подати алгоритм виконавцю.

Існує кілька методів запису алгоритмів, вибір яких залежить від виконавця та того, хто його задає.

Першій спосіб - це словесний опис алгоритму. Сьогодні на уроці розібрано вже кілька алгоритмів, і всі вони подавалися виконавцю за допомогою словесного опису.
Другий спосіб - це подача алгоритму у вигляді таблиць, формул, схем, малюнків тощо. Наприклад, всіх вас вчили в дитячому садочку правилам поведінки на дорозі. І найкраще діти, вочевидь, сприймають алгоритм, що поданий у вигляді схематичних малюнків. Дивлячись на них, дитина, а потім і доросла людина, відпрацьовує ту лінію поведінки, що їй пропонується. Аналогічно можна навести приклади алгоритмів, що записані у вигляді умовних позначок на купленому товарі, щодо його користування (заварювання чаю, прання білизни тощо). В математиці наявність формул дозволяє розв'язати задачу, навіть "не використовуючи слів".

Третій спосіб - запис алгоритмів за допомогою блок-схеми. Цей метод був запропонований в інформатиці для наочності представлення алгоритму за допомогою набору спеціальних блоків.

Четвертий спосіб - навчальні алгоритмічні мови (псевдокоди). Ці мови мають жорстко визначений синтаксис і вже максимально наближені до машинної мови (мови програмування). Але створені вони з навчальною метою, тому мають зрозумілий для людей вигляд. Таких псевдокодів зараз існує велика кількість, починаючи з графічних середовищ "Алгоритміка", "Роботландія", "Лого-світи", "Черепашка" тощо і закінчуючи текстовими "національними" реалізаціями алгоритмічних мов, подібних до Паскаля. Ці псевдокоди мають програмну реалізацію і дуже широко застосовуються на етапі навчання основам програмування.

П'ятий спосіб максимально наближений до комп'ютера - це мови програмування. Справа в тому, що найчастіше в практиці виконавцем створеного людиною алгоритму являється машина і тому він повинен бути написаний мовою, зрозумілою для комп'ютера, тобто мовою програмування.

Контрольні запитання:

1. Що таке алгоритм?

2. Які властивості алгоритмів ви знаєте?

3. Які форми подання алгоритмів ви знаєте?

Завдання до роботи:

1. Складіть алгоритм приготування бутерброда з сиром. Подайте його у словесній формі та у вигляді блок-схеми.

2.о (Ця стародавня задача вперше трапляється в математичних рукописах VIII ст.) Човняру потрібно перевезти в човні через річку вовка, козу і капусту. У човні, крім човняра, вміщується або тільки вовк, або тільки коза, або тільки капуста. На березі не можна залишати козу з вовком або козу з капустою. Складіть алгоритм перевезення. Подайте його в словесній формі та у вигляді блок-схеми.

3.*Необхідно приготувати суп з концентрату. У нашому розпорядженні є пісочні годинники на 3 хв і 8 хв. Складіть алгоритму відліку часу для приготування супу, якщо його потрібно готувати рівно 7 хв. Подайте його в словесній формі та у вигляді блок-схеми.

4.Скласти блок-схеми алгоритмів розв’язування задач та назвати базові структури алгоритму, які були використані для написання алгоритму:

1. Пончик за сніданком з’їв 5 тістечок, за обідом – у 2 рази більше, ввечері – стільки ж, скільки в обід та ще 4. Скільки всього тістечок з’їв Пончик за день.

2. Записати у вигляді схеми алгоритму послідовність виконання дій для обчислення такого виразу: (х+у)-х/у.

3. Обчислити площу поверхні та об’єм куба за заданою стороною.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 − 9 =